Welcome Guest

บริษัท นาริส คอสเมติกส์ ผู้นำแห่งนวัตกรรมความงามระดับโลกด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลบำรุงผิว มายาวนานเกือบศตวรรษ ตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน นาริส ยังคงมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สรรสร้างความงามส่งต่อไปยังเอชียและทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ฟาริส บาย นาริส”