Welcome Guest

หนังสือภาษาไทย ป.5 เล่ม 1

เครื่องของคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Flash player หรือยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สามารถใช้ก้บ FlipBookSoft ได้
หากท่านต้องการสามารถดูหนังสือในรูปแบบ ​Flipbook ที่มีความคมชัด
และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการอ่านได้อย่างเต็มรูปแบบ
กรุณาคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อการติดตั้ง Adobe Flash player เวอร์ชั่นล่าสุด

Get Adobe Flash player

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเลือกอ่านหนังสือในรูปแบบ

( ข้อจำกัด รูปแบบการเปลี่ยนหน้าหนังสือเป็นแบบเลื่อนเปลี่ยนหน้า
ดูได้ที่ละหน้าไม่สามารถดูหน้าคู่ได้ และความคมชัดของภาพลดลงไป 30% )


  • Reads:
    8,401
  • Rate:

  • Published:
    3/10/2011, 7:02
  •    
Uploaded by: Free (202 pages) on 3/10/2011, 7:02
Description หนังสือภาษาไทย ป.5 เล่ม 1 มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2537 จาก Wikipedia ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหนังสือเรียนชั้นปีนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกมี 20 บท ส่วนหลังเป็นนักเรียนค้นคว้านอกเวลา 4 เรื่อง มีการเรียนรู้ ความหมายของคำ ทุ่ม-โมง, ย่ำ-ยาม, เกาะหนู เกาะแมว, เกษตรกรที่หุบกระพง ส่วนด้านวรรณคดีไทย กล่าวถึงเรื่อง พระอภัยมณี ตอน สินสมุทร, รามเกียรติ์ ตอนน้ำบ่อน้อย ด้านการละเล่นไทยพูดถึงลักษณะเพลงเกี่ยวข้าว เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและการท่องเที่ยวเช่น เรื่องธรรมชาติของน้ำตก วีรกรรมที่บ้านบางระจัน, ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสาน และนิทานเรื่องสามัคคีเภท ส่วนหลังของเล่ม ที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 4 เรื่องคือ เรื่องนกกระจาบ, เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาเนื้อหาปลา, เรื่องการผจญภัยของผ้าขี้ริ้ว (ผลงานนักเรียน) และ เรื่องแปล 1 เรื่อง คื่อเรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
Tags มานะ   มานี   แบบเรียนภาษาไทย    
PDF Download หนังสือภาษาไทย ป.5 เล่ม 1 in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.