Welcome Guest

พระสมเด็จจิตรลดา พระพุทธนวราชบพิตร


  • Reads:
    5,939
  • Rate:

  • Published:
    2/27/12 11:54 AM
  •    
Uploaded by: nantadej Free (9 pages) on 2/27/12 11:54 AM
Description พระสมเด็จจิตรลดา พระพุทธนวราชบพิตร พระสมเด็จจิตรลดา พระพุทธนวราชบพิตร พระสมเด็จจิตรลดา หรือ พระกำลังแผ่นดิน (ปัจจุบันประชาชนเรียกว่า สมเด็จจิตรลดา พระจิตรลดา เดิมเรียกว่า พระพิมพ์ที่ฐานพระพุทธนวาชบพิตร) เป็นพระเครื่อง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการ ในสำนักพระราชวัง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและประชาชน ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ - ๒๕๑๓ มีจำนวน ๒,๕๐๐ องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง มีเอกสารส่วนพระองค์ (ใบกำกับพระ) ซึ่งแสดงชื่อ นามสกุล วันที่รับพระราชทาน หมายเลขกำกับทุกองค์ และภาพพระสมเด็จจิตรลดา (เป็นภาพพระ ของผู้เข้ารับพระคนใดที่ได้รับพระราชทานในคราวเดียวกัน) และทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับ พระราชทานว่า "ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไป ให้ทำความดีโดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนใดๆ" ดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ ทำนองเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบและแกะเม่พิมพ์พระสมเด็จจิตรลดาด้วยพระองค์เอง โดยมีศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรมเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายเพิ่มเติมให้ พระสมเด็จจิตรลดา เป็นพระเครื่องทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ขอบองค์พระด้านหน้าทั้ง ๓ ด้าน เฉียงป้านออกสู่ด้านหลังเล็กน้อย มี ๒ ขนาดพิมพ์ คือ พิมพ์เล็ก กว้าง ๑.๔ เซนติเมตร สูง ๒.๑ เซนติเมตร หนา ๐.๕ เซนติเมตร พิมพ์ใหญ่ กว้าง ๒.๒ เซนติเมตร สูง ๓.๒ เซนติเมตร หนา ๐.๕ - ๑ เซนติเมตร พระสมเด็จจิตรลดา เป็นพระปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พระพักตร์ทรงผลมะตูม องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบ ประทับนั่งเหนือบัลลังก์ดอกบัว ประกอบด้วย กลีบบัวบานทั้ง ๙ กลีบ และเกสรดอกบัว ๙ จุดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีลักษณะละม้ายคล้ายกับพระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานประจำทุกจังหวัดและหน่วยทหาร แต่ต่างกันที่ พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระปางมารวิชัย พระสมเด็จจิตรลดา มีหลายสี ตามรุ่นที่ผลิต ได้แก่ สีน้ำตาล สีน้ำตาล-อมเหลือง สีน้ำตาล-อมแดงคล้ายเทียน สีดำอมแดง หรือ สีดำอมเขียว มีทั้งสีเข้มและอ่อน มวลสารในพระสมเด็จจิตรลดา มวลสารของพระสมเด็จจิตรลดา ประกอบด้วยเรซิน และผงพระพิมพ์ โดยทรงนำมาบดเป็นผง รวมกับเส้นพระเจ้า คลุกกับกาวเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วกดเป็นองค์พระด้วยพระหัตถ์ โดยทรงใช้เวลาตอนดึกหลังทรงงาน มีเจ้าพนักงาน 1 คน คอยถวายพระสุธารส และหยิบสิ่งของถวาย ทั้งนี้ มี ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ผู้เป็นผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรม เป็นผู้แกะ แม่พิมพ์ ถวายเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย แก้ไข จนเป็นที่พอพระราชหฤทัย ผงพระพิมพ์ ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ส่วนในพระองค์ ประกอบด้วย ดอกไม้แห้ง จากมาลัยที่ประชาชนได้ทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระตลอดเทศกาล เส้นพระเจ้า ซึ่งเจ้าพนักงานได้รวบรวมไว้หลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ทุกครั้ง ดอกไม้แห้ง จากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรและด้ามพระแสงขรรค์ชัยศรี ในพระราชพิธีฉัตรมงคล สี ซึ่งขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์ ชันและสี ซึ่งทรงขูดจากเรือใบไมโครมด เป็นเรือใบพระที่นั่งขณะที่ทรงตกแต่งเรือใบพระที่นั่ง ส่วนที่ ๒ วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย วัตถุที่ได้มาจากปูชนียสถานหรือพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละจังหวัด ดอกไม้ ผงธูป เทียนบูชาพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ดอกไม้ ผงธูป เทียนบูชาจากพระอารามหลวงที่สำคัญ ดิน ตะไคร่น้ำแห้งจากใบเสมา จากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกาซึ่งสมณทูตได้ถวายเก็บไว้ในเจดีย์ที่วัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี ดิน ตะไคร่น้ำแห้งจากใบเสมา จากทุกจังหวัดในประเทศไทย เช่น จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ น้ำจากบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้เคยนำมาใช้เป็นน้ำสรงมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้ำอภิเษก แหล่งที่มาของมวลสารในพระสมเด็จจิตรลดา มวลสารผงพระพิมพ์ ที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จจิตรลดาถูกนำมาจากทุกจังหวัด ซึ่งในขณะนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ประเทศไทย มีจังหวัด จำนวน ๗๑ จังหวัด (ปัจจุบัน ประเทศไทยมี ๗๗ จังหวัด) ดังนี้ ภาคกลาง (แผนที่ประเทศไทย) พระนคร (ปัจจุบันชื่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร) ได้แก่ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เทพารักษ์ประจำพระนคร (พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬ เทพารักษ์ เจ้าพ่อ-หอ-กลอง และเจ้าพ่อเจตคุปต์) พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ( พระแก้วมรกต ) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระพุทธชินสีห์ (พระพุทธรูป) วัดบวรนิเวศวรวิหาร ธนบุรี (ปัจจุบันชื่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร) ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวัดหงษ์รัตนารามวรวิหาร วัดหงษ์รัตนารามวรวิหาร หลวงพ่อสุข (พระพุทธรูป) หลวงพ่อแสน (พระพุทธรูป) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง วัดสวนหลวงสบสวรรค์ วิหารพระมงคลบพิตร ลพบุรี ได้แก่ ศาลพระกาฬ ศาลลูกศร ศาลลูกศร (ศาลหลักเมืองลพบุรี) พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท สิงห์บุรี ได้แก่ วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ (พระอาจารย์ธรรมโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี) วัดโพธิ์เก้าต้น (ค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน) วัดสิงห์ (ปัจจุบันชื่อ วัดสิงห์สุทธาวาส) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ่างทอง ได้แก่ วัดไชโยวรวิหาร วัดป่าโมก สระบุรี ได้แก่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดพระพุทธฉาย ปทุมธานี ได้แก่ วัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี ผงอิทธิเจและผงปถมํของพระครูสาทรพัฒนกิจ (อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี) นนทบุรี ได้แก่ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร สมุทรปราการ ได้แก่ วัดพระสมุทรเจดีย์ ศาลหลักเมืองสมุทรปราการ ศาลหลักเมืองสมุทรปราการ ศาลหลักเมืองสมุทรปราการ ราชบุรี ได้แก่ วัดมหาธาตุวรวิหาร (ราชบุรี) นครปฐม ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร สุพรรณบุรี ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดสนามชัย สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ (สระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา) กาญจนบุรี ได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วัดท่ากระดาน เพชรบุรี ได้แก่ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี พระธาตุจอมเพชร ศาลหลักเมืองเพชรบุรีหลังเก่า พระปรางค์วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาช่องกระจก วัดธรรมมิการามวรวิหาร สมุทรสาคร ได้แก่ ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสงคราม ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อุทัยธานี ได้แก่ วัดสังกัสรัตนคีรี พระมงคลศักดิ์สิทธิ์ ชัยนาท ได้แก่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท วัดธรรมามูลวรวิหาร ภาคตะวันออก ชลบุรี พระพุทธสิหิงค์จำลอง (พระพุทธรูป) พระพุทธสิหิงค์จำลอง (พระพุทธรูป) พระพุทธสิหิงค์จำลอง (พระพุทธรูป) วัดป่า (ปัจจุบันชื่อ วัดอรัญญิกาวาส ) ฉะเชิงเทรา ได้แก่ พระพุทธโสธร (พระพุทธรูป) วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ระยอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองระยอง ศาลหลักเมืองระยอง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ตราด ได้แก่ ศาลหลักเมืองตราด ศาลหลักเมืองตราด วัดบุปผารามจังหวัดตราด จันทบุรี ได้แก่ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี พระพุทธบาทเขาคิชกูฏ น้ำในคลองนารายณ์บริเวณหน้าน้ำตกเขาสระบาป (เดิมเรียกว่า น้ำตกสระบาป ปัจจุบันเรียกว่า น้ำตกคลองนารายณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ) คลองสระบาป น้ำจากสระแก้ว ภายในวัดสระแก้ว (ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่) นครนายก ได้แก่ ศาลหลักเมืองนครนายก พระพุทธบาทจำลอง วัดเขานางบวช (ตำบลสาริกา) ปราจีนบุรี ได้แก่ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ภาคเหนือ ลำปาง ได้แก่ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า (เดิมชื่อ วัดพระแก้วชมพู ปัจจุบันชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง ศาลหลักเมืองลำปาง ศาลเจ้าพ่อประตูผา ศาลเจ้าพ่อหมอกมุงเมือง (ปัจจุบัน เรียกว่า หออะม็อก เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ) แม่ฮ่องสอน ได้แก่ พระธาตุดอยกองมู วัดพระธาตุดอยกองมู เชียงราย ได้แก่ วัดพระธาตุดอยตุง (ปัจจุบันชื่อ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า) (อำเภอดอยตุง) วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่ ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรวิหาร ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ วัดโพธารามมหาวิหาร (เดิมชื่อ วัดเจดีย์เจ็ดยอด ) ที่ตั้งค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อำเภอฝาง) อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (ทางขึ้นดอยสุเทพ) น่าน ได้แก่ พระเจ้าทองทิพย์ (พระพุทธรูป) วัดสวนตาล พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย พระธาตุปูแจ (ชื่อทางการ เดิมเรียกว่า พระธาตุปูแจ้ ) พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ลำพูน ได้แก่ วัดพระบรมธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี (เดิมชื่อ วัดกู่กุด) แพร่ ได้แก่ ศาลหลักเมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ ตาก ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก พิษณุโลก ได้แก่ พระพุทธชินราช (พระพุทธรูป) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระนางพญา สุโขทัย ได้แก่ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย น้ำบ่อทอง น้ำบ่อแก้ว อำเภอศรีสัชนาลัย วัดต้นจันทร์ (ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ) กำแพงเพชร ได้แก่ วัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร พิจิตร ได้แก่ หลวงพ่อเพชร (พระพุทธรูป) วัดท่าหลวง เพชรบูรณ์ ได้แก่ วัดไตรภูมิ ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชา นครสวรรค์ ได้แก่ วัดวรนาถบรรพต (เดิมชื่อ วัดเขากบ) อุตรดิตถ์ ได้แก่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล) วัดพระบรมธาตุ วัดท่าถนน หลวงพ่อเพชร (พระพุทธรูป) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้แก่ ศาลหลักเมืองนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปราสาทหินพิมาย วัดศาลาทอง วัดพนมวันท์ ปราสาทหินพนมวัน ศาลเจ้าแม่ทับทิม ( ศาลเจ้าแม่ทับทิม เดิมเรียกว่า ศาลเจ้าแม่บุ่ง ในบริเวณสระน้ำขนาดใหญ่ชื่อ บุ่งตาหลั่ว ปัจจุบันเรียกว่า ศาลเจ้าแม่ทับทิม ) ( บุ่งตาหลั่ว เป็นบึง มีน้ำตลอดทั้งปี ปัจจุบันเรียกว่า ลานนวมินทร์ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (บุ่งตาหลั่ว) จังหวัดนครราชสีมา) ศาลเจ้าพ่อไฟ (สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ ตรอกสระแก้ว ถนนสรรพสิทธิ์ ตรงข้ามวัดสระแก้ว ใกล้โรงพยาบาลโกลเด้นเกท อำเภอเมืองนครราชสีมา) ศาลเจ้าพ่อวัดแจ้ง วัดแจ้งใน วัดแจ้งใน วัดแจ้งใน (สถานที่ใกล้เคียงศาลเจ้าพ่อวัดแจ้ง ยืนอยู่ที่สี่แยกเต็กฮะ ศาลเจ้าพ่ออยู่ทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของสี่แยกเต็กฮะ ได้แก่ สี่แยกเต็กฮะ โรงเรียนสุขานารี ธนาคารออมสิน อำเภอเมืองนครราชสีมา) ศาลเจ้าพ่อพระยาสี่เขี้ยว ชัยภูมิ ได้แก่ พระปรางค์กู่ พระธาตุกุดจอก พระธาตุหนองสามหมื่น พระเจ้าองค์ตื้อ(พระพุทธรูป) เขาภูพระ วัดศิลาอาส์น เจ้าพ่อพญาแล บุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ศาลเทพารักษ์ อำเภอสตึก ศาลเจ้าพ่อวังกรูด อำเภอสตึก ดินจากสังเวชนียสถานต่างๆในประเทศอินเดีย สุรินทร์ ได้แก่ หลวงพ่อพระชีว์ (พระพุทธรูป) วัดบูรพาราม ศรีสะเกษ ได้แก่ วัดมหาพุทธาราม ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อุบลราชธานี ได้แก่ วัดมหาวนาราม พระเจ้าอินทร์แปลง (พระพุทธรูป) อุดรธานี ได้แก่ ศาลเทพารักษ์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลหลักเมืองอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อนาค (พระพุทธรูป) หนองคาย ได้แก่ พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน หลวงพ่อพระใส (พระพุทธรูป) วัดโพธิ์ชัย เลย ได้แก่ วัดพระธาตุศรีสองรัก สกลนคร ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร หลวงพ่อพระองค์แสน (หรือเรียกว่า หลวงพ่อพระแสน พระองค์แสน) (พระพุทธรูป) นครพนม ได้แก่ พระธาตุพนม ศาลหลักเมืองนครพนม ขอนแก่น ได้แก่ พระธาตุขามแก่น พระธาตุขามแก่น มหาสารคาม ได้แก่ ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ได้แก่ ปรางค์กู่ (เดิมชื่อ พระกู่ บ้านบางกู่ อำเภอธวัชบุรี) ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด พระกู่นา อำเภอสุวรรณภูมิ วัดสระทอง พระธาตุเจดีย์อุปมุง พระธาตุเจดีย์อุปมุง (ภาพ พังทลายในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้บูรณะ ภาพบ้านสร้างบุ ) วัดพระธาตุอุปมุง อำเภอโพนทอง วัดพระธาตุอุปมุง ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างบุ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง พระพุทธนวราชบพิตรจังหวัดร้อยเอ็ด พระพุทธนวราชบพิตรจังหวัดร้อยเอ็ด พระพุทธนวราชบพิตรจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ได้แก่ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ ภาคใต้ ชุมพร ได้แก่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี นครศรีธรรมราช ได้แก่ พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ระนอง ได้แก่ วัดอุปนันทาราม ( เดิมชื่อ วัดด่าน ) กระบี่ ได้แก่ ถ้ำพระ ถ้ำพระ ภูเขาถ้ำพระ (ปัจจุบันเรียกว่า อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ) เขาขนาบน้ำ พังงา ได้แก่ ศาลหลักเมืองพังงา เทวรูปพระนารายณ์ วัดนารายณิการาม (เทวสถานและเทวรูปพระนารายณ์) ภูเก็ต ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลอง บนเกาะแก้ว อยู่บริเวณที่ใกล้กับหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต วัดพระทอง (เดิมชื่อ วัดพระผุด) หลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง) วัดไชยธาราราม (เดิมชื่อ วัดฉลอง) สงขลา ได้แก่ วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล สงขลา วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา วัดราชประดิษฐาน (เดิมชื่อ วัดพะโคะ) ศาลหลักเมืองสงขลา ตรัง ได้แก่ วัดถ้ำเขาสาย วัดถ้ำคีรีวิหาร พระว่านศักดิ์สิทธิ์ (พระพิมพ์ ปรุงด้วยว่าน ๒๐๐ ชนิด พระพิมพ์ปรุงด้วยว่าน ๒๐๐ ชนิด ( พระว่าน ) วัดถ้ำพระพุทธ พัทลุง ได้แก่ วัดเขียนบางแก้ว (เดิมชื่อ พระธาตุวัดตะวัดเขียน ) สตูล ได้แก่ วัดชนาธิปเฉลิม (เดิมชื่อ วัดมำบัง) วัดสันติวราราม วัดสันติวราราม วัดสันติวราราม วัดหน้าเมือง วัดดุลยาราม ปัตตานี ได้แก่ ศาลหลักเมืองปัตตานี วัดราษฎร์บูรณะ จังหวัดปัตตานี (เดิมชื่อ วัดช้างให้ ) ยะลา ได้แก่ วัดคูหาภิมุข ศาลหลักเมืองยะลา นราธิวาส ได้แก่ วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ
Tags พระสมเด็จจิตรลดา   พระพุทธนวราชบพิตร  
PDF Download พระสมเด็จจิตรลดา พระพุทธนวราชบพิตร in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.