Welcome Guest

Search books

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
Description:

พฤษภา บราในฝัน (พฤษภาคม 2553) เปิดทุกบันทึกเรื่องราวของการยศาสตร์ (Ergonomics) ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์ และประดิษฐ์ผลงานเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตได้อย่างไร เหตุใดศาสตร์นี้จึงกลายมาเป็นเหตุผลหลักที่เหล่านักออกแบบและนักสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เผยทุกองค์ความรู้ผ่านเรื่องจากปก ในหัวข้อ Size Does Matter ที่รวมไปถึงความแตกต่างของการยศาสตร์ และสรีรศาสตร์ ว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไม่สามารถมองข้ามกลไกสำคัญในระบบการสร้างสรรค์อย่างเรื่อง “ขนาด” ได้อีกต่อไป

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:46 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
Description:

เริ่มต่าง ชนะไม่ต่าง (มิถุนายน 2553) มีคำกล่าวว่า เรื่องทุกเรื่องมักจะยากตอนเริ่มต้นเสมอ ประโยคนี้จะสามารถกำหนดเส้นทางแห่งความสำเร็จของผู้คนได้จริงหรือไม่ เมื่อความแตกต่างหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งเวลาสู่ความสำเร็จของแต่ละคน เล่มเดือนมิถุนายนนี้ พาไปดูบันไดแต่ละขั้นของผู้คนที่ประสบความสำเร็จในช่วงอายุที่แตกต่างกัน การเลือกที่จะหยิบจับวัตถุดิบอย่างจินตนาการ ความรู้ มาปรุงให้ลงตัวด้วยการลงมือทำ เพียงแต่มีโอกาสและความกล้า ในการเป็นแรงผลักสำคัญที่จะให้ผลสำเร็จแบบจับต้องได้ โดยก้าวพ้นออกจากกรอบแห่งความเคยชินกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน ความสำเร็จจะก็ย่อมถูกคว้าไว้ได้อย่างง่ายดายแน่นอน

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:49 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
Description:

Social Innovation (ตุลาคม 2553) เราจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไร? ท่ามกลางการดำเนินไปตามวิถีโลกอันสลับซับซ้อน ปัจจัยเดียวที่ก่อให้เกิดที่มาของอัจฉริยภาพทั้งปวง ก็คือการที่มนุษย์ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีที่สุด วิวัฒนาการเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีอย่างที่คาดหวัง ปรากฏผลเป็นการแสดงพลังทางสังคมในรูปแบบต่างๆ พร้อมๆ กับความเจริญของเทคโนโลยี จากเสียงหรือความคิดที่เคยเป็นเรื่องเฉพาะตัว ก็กลายเป็นเรื่องของส่วนรวมไปโดยปริยาย ทั้งยังเกิดเป็นเครื่องมือต่อรองของสังคมชนิดใหม่ที่ทรงอานุภาพที่สุด

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:23 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 12
Description:

Next Destination (กันยายน 2554) ร่วมเดินทางไปเปิดมุมมองแห่งประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ การค้นหาต้นทุนชีวิตจากสองเท้า แผนที่ ผู้คน ที่พัก ประกอบกันจนได้ความรู้สึกใหม่ เพื่อนำไปพัฒนา หรือต่อยอดเป็นผลผลิตอย่างอื่นได้อย่างไม่สิ้นสุด เพราะเหล่านักเดินทางก่อร่างสร้างความเป็นตัวเองจากการเห็นโลกกว้าง การท่องเที่ยวจึงให้ความหมายที่มากกว่าการพักผ่อน แต่เป็นเรื่องของมุมมอง ความคิด ทัศนคติ การใช้ชีวิตที่นักเดินทางได้รับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการที่จะออกเดินทางไปสู่จุดหมายต่อไปอย่างไม่รู้จบ

read more
By: creativethailand
2/20/12 10:06 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Description:

Value Creation (พฤศจิกายน 2553) Value Creation คือระบบคิดและการผลิตบนความพิเศษ วิธีคิดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลาย ค้นหาคำตอบจากสมการที่ว่าด้วย “ปัญญา” กับ “การผลิต” เพราะเมื่อคนเราได้สัมผัสด้วยตาผ่านการอ่าน และสัมผัสด้วยหูผ่านการได้ยิน สมองจะสั่งสมและตกผลึกความรู้ที่เป็นต้นกำเนิดของการคิดค้นและสร้างสรรค์ทั้งปวง กับตัวอย่างหลากหลายชิ้นงาน ที่พร้อมจะพิสูจน์ว่าการผลิตสินค้าที่มีฐานจากการสร้างสรรค์มูลค่าจากคุณค่านั้น ซ่อนไว้ด้วยคุณค่าทางจิตใจอันจะให้คำตอบว่าทำไมสินค้าหลายอย่างจึงมีราคาแพงแสนแพงเหลือเกิน

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:28 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
Description:

Design for Happiness (ธันวาคม 2553) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการส่งความสุข เมื่อความสุขเป็นเรื่องของประสาทสัมผัส ผู้คนจึงค้นพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนให้ได้มาซึ่งสภาพแวดล้อมที่พึงใจเสมอ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการสถาปนาสังคมสวัสดิการแห่งความสุข ทุกสังคมจึงผลิตนักออกแบบความสุขขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนับเป็นโจทย์หินอย่างหนึ่ง เพราะความสุขคือความรู้สึกพื้นฐานที่ผู้คนต้องการ “บริโภค” และถูกเพิ่มความสำคัญมากยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน ผลผลิตจากความสุขจะกลายเป็นอะไรได้บ้าง ติดตามจากเนื้อหาเข้มข้นแบบสุขนิยมได้ในเล่ม

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:33 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
Description:

รวย (มกราคม 2554) “รวย” คือคำที่มากด้วยอานุภาพในการกระตุ้นผู้ฟังให้สนใจได้อย่างเสมอมา การจับจุดขายที่ความรวย จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ในศตวรรษนี้ ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวคงไม่สามารถเติมเต็มคำนี้ได้เท่าการมีอำนาจในการขับเคลื่อนความร่ำรวย หรือการได้สัมผัสกับ “กลิ่น” ของความรวยที่ให้ความรู้สึกเย็นชาหากว่าก็แสนจะทรนงในตัวเอง ในสังคมที่ว่าด้วย “ความรวย” ซึ่งยังคงสถานะแห่งการเป็นแรงปรารถนาและแรงผลักดันแห่งความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ มองให้ลึกทะลุทุกด้านถึงความหมายของคำๆ นี้จากหลากหลายคอลัมน์ในนิตยสาร Creative Thailand เดือนมกราคม

read more
By: creativethailand
2/16/12 11:24 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
Description:

China (กุมภาพันธ์ 2554) “Made in CHINA” คำๆ นี้อาจทำให้ใครหลายคนต้องฉุกคิดในคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าชิ้นนั้นๆ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ทำให้ความหมายของประโยคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การก้าวเข้ามาท้าชิงความประเทศมหาอำนาจกับสหรัฐอเมริกา นโยบายระดับมหภาคในแต่ละโครงการนั้นสร้างคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ต่างต้องรับมือให้ทัน การเปลี่ยนเซินเจิ้นจากเมืองแห่งสินค้าลอกเลียนแบบ ให้กลายเป็นเมืองหลวงด้านการออกแบบของโลก หรือผลงานแห่งความคิดสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์แห่งความเป็นจีน ที่แบรนด์ระดับหรูทั้งหลายต่างเทใจเลือกให้มาปรากฏบนสินค้าของตน ติดตามเอกลักษณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามที่ไม่เคยตกสมัย และอิทธิพลของจีนที่มีมากจนไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป

read more
By: creativethailand
2/16/12 11:28 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
Description:

Take it Slow (เมษายน 2554) ในจังหวะการก้าวเดินของชีวิต ผู้คนมักจะต้องปรับสมดุลแห่งความเร็วช้าให้พอดีอยู่เสมอ แม้ความรู้สึกแห่งการรอคอยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าพิศมัยสำหรับใครหลายคน แต่ความงดงามระหว่างทางนั้นก็มากด้วยเสน่ห์หากหยุดมองและเปิดใจยอมรับ ความช้าแทรกซึมอยู่ในเรื่องการออกแบบได้อย่างไร ยกตัวอย่าง การออกแบบเมืองเพื่อวิถีชีวิตเนิบช้า ที่คิดกันตั้งแต่วางแผนการเริ่มก่อสร้าง รวมถึงศึกษาความคิด ทัศนคติของเจ้าของบ้านกลางทุ่งออร์กานิกโฮม เกสต์เฮ้าส์ที่ปรับนาฬิกาชีวิตของแขกผู้มาเยือนให้เดินช้าลง และเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ค่อยๆ ติดตามความน่าสนใจของการใช้ชีวิตแบบ “Take it Slow” ได้จากเนื้อหาเล่มเดือนเมษายน

read more
By: creativethailand
2/16/12 11:38 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
Description:

Shopping (พฤษภาคม 2554) “แถวอื่นเขยิบเร็วกว่า” คือประโยคแรกที่เรามักจะคิดเวลาต่อแถวจ่ายเงินที่ห้างสรรพสินค้าเสมอ ในช่วงเวลาที่สินค้าถูกให้ความหมายที่มากกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างในอดีต มูลค่า คุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ “ซื้อ” ทั้งๆ ที่ของชิ้นนั้นอาจจะไม่จำเป็นต่อเราเลยได้อย่างไร สัจธรรมของการช้อปปิ้งที่แท้คือการต่อเติมคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการนั้นให้มากกว่าแค่ปัจจัยในการดำรงชิวิตใช่หรือไม่ ผู้ผลิตสินค้ามีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อผู้บริโภคในยุคที่ความต้องการนั้นมีหลากหลายอย่างไร และในฐานะ “ผู้ซื้อ” เราจะรู้ทันความต้องการที่แท้ของตัวเองได้ด้วยวิธีไหน ติดตามทุกคำตอบไปพร้อมกัน

read more
By: creativethailand
2/16/12 11:45 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
Description:

Grooming Talent (มิถุนายน 2554) เมื่อทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การพัฒนามนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้ความสำคัญ แต่วิธีการสร้างคนอย่างไรให้ได้ผล คือสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบ ค่านิยมในเรื่องการศึกษาในยุคที่ฐานความรู้นั้นเข้าถึงง่าย หรือการพัฒนาการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพต่อตัวผู้เล่าเรียนเพียงแค่วัดออกมาเป็นเกรดเท่านั้น หากในโลกที่ห้องเรียนที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ กำหนดเส้นทางแห่งการเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการ ทักษะ ไปพร้อมกับการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่ดีได้ คำว่า “พรสวรรค์” อาจไม่ใช่คำกำหนดความสามารถของผู้คนอย่างในอดีตอีกต่อไป

read more
By: creativethailand
2/20/12 9:41 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
Description:

SKILLS ส่งต่อ DNA ช่างฝีมือ (ตุลาคม 2554) เมื่อโลกแห่งการผลิตทุกวันนี้และต่อจากนี้หมุนเร็วและถ่ายเทผลผลิตให้แก่กันได้เร็วยิ่งกว่า ด้วยการเปิดเสรีจากกรอบเวทีการค้าโลกนานารูปแบบ เราคงไม่อาจฉุดรั้งทุนหรือเทคโนโลยีในการผลิตของคนอื่นเพื่อกักเก็บไว้เป็นข้อได้เปรียบของเราอีกต่อไป เพียงแต่สังคมไทยจะสร้างและส่งต่อความงอกเงยของเหล่าช่างฝีมือนี้ได้อย่างไร เพื่อไม่ว่าโลกการผลิตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร และอยู่ที่ไหน ช่างฝีมือไทยจะยังคงได้รับการยอมรับและเชื้อเชิญให้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรรค์ผลผลิตอันน่าทึ่งอยู่ได้ตลอดไป

read more
By: creativethailand
2/20/12 10:11 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
Description:

บนสุดของห่วงโซ่ นานมาแล้ว มนุษย์พยายามคิดค้นกลวิธีทุกรูปแบบเพื่อเอาชีวิตรอดจากเงื่อนไขของธรรมชาติ ศรัทธา สติ ปัญญา และเทคโนโลยี ล้วนถูกขับเคี่ยวเป็นผลผลิตที่คงความจีรังของร่างกายในทุกมิติ ทั้งความอิ่มท้อง อิ่มใจ กระทั่งอิ่มปัญญา และในวันที่วิทยาการได้ก้าวลํ้าไปกะเกณฑ์ให้ธรรมชาติออกดอกออกผลได้ตามอำเภอใจ เช่น การเปลี่ยนไอแดดให้เป็นละอองฝน เปลี่ยนนํ้าเค็มให้เป็นนํ้าจืด หรือเปลี่ยนพืชไร่ให้เป็นเชื้อเพลิง เทคโนโลยีอันล้นเหลือได้สร้างชีวิตที่สมบูรณ์มากกว่าแค่ปัจจัยพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย ยา เสื้อผ้า และอาหาร จึงถูกคาดหวังทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ แต่กระนั้น โลกก็เดินมาพร้อมความเสี่ยงที่ยากจะคาดเดา เพราะผู้คนที่มีอายุยืนยาวขึ้นเหล่านี้ กำลังต้องวิตกกับความสิ้นเปลืองของทรัพยากรที่ถูกใช้ไปความเคลือบแคลงในพันธุวิศวกรรม ซํ้าร้ายยังต้องรับมือวิกฤติภัยแล้ง นํ้าท่วม และการสูญเสียผืนดินอันเป็นแหล่งผลิตอาหาร

read more
By: creativethailand
11/28/13 5:21 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
Description:

Design Thinking กระบวนการคิดแห่งอนาคต (พฤศจิกายน 2554) เมื่อทักษะด้านการออกแบบของเราถูกไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นสามารถพัฒนาสถาพแวดล้อมให้เหมือนจริง ด้วยความมุ่งหวังที่จะออกแบบโลกที่ดีกว่า ความหลากหลายของแนวคิดด้านการออกแบบจึงได้เพิ่มขึ้นจนถึงซับซ้อน พร้อมๆ กับถูกตีค่าให้กว้างขวางและครอบคลุมไปจนถึงระบบการบริหารจัดการสำหรับชีวิตในจินตนาการที่ดีกว่า ดังนั้น การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานการสร้างสังคมและชีวิตที่ดี มีความสุข และปลอดภัยขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติมเต็มความต้องการ ขจัดปัญหาเก่า หรือเพิ่มทางเลือกใหม่ในชีวิต

read more
By: creativethailand
2/21/12 10:11 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
Description:

คิดบวก (ธันวาคม 2554) จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา การบาดเจ็บ การสูญเสีย พลัดพราก และล่มสลาย เหตุการณ์เหล่านี้ย้อนถามผู้คนในสังคมว่าเราจะก้าวข้ามความปวดร้าวและทุกข์ยากเหล่านี้กันไปได้อย่างไร? ทัศนคติและแรงผลักดันในทางบวกเพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวต่อไปด้วยความมั่นคง การลุกขึ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชม เพราะนอกเหนือจากพลังความคิดและแรงขับเคลื่อนจากภายในตัวเองแล้ว รากฐานที่หนักแน่นด้วยความรู้จากการรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทำให้การลุกขึ้นยืนและก้าวต่อไปนั้นแข็งแกร่ง พร้อมกับมันยังจะเป็นโช๊คอัพรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

read more
By: creativethailand
2/21/12 10:15 PM