Welcome Guest

Search books

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
Description:

หนทางสู่ความเรียบง่าย ทุกวัน บนหน้าเว็บไซต์ของอีเบย์ หรือยาฮู เจแปน อ็อกชั่นส์ จะมีกลุ่มครักจักรยานสไตล์วินเทจที่ท่องโลกช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อคว้าชิ้นส่วนจักรยานที่ต้องการมาครอบครอง งานอดิเรกที่จริงจังนี้ คือส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์พาหนะเก่าแก่ที่ถูกประดิษฐ์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ให้สมบูรณ์แบบ พาหนะสองล้อซึ่งเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อของมนุษย์และได้รับการพัฒนารูปแบบและกลไกต่างๆ ให้เอื้อต่อการใช้งาน ทั้งการเดินทางในสภาพภูมิประเทศต่างๆ การสัญจรบนท้องถนน การขนส่งเคลื่อนย้าย ไปจนถึงการแข่งขันด้วยความเร็วและการทรงตัวบนอานที่ยอดเยี่ยม

read more
By: creativethailand
12/20/13 12:12 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
Description:

Empowering City... Empowering People ปี 2004 ริชาร์ด เรย์โนลด์ส (Richard Reynolds) นักโฆษณาหนุ่มชาวลอนดอนเกิดแนวคิดที่จะปฏิวัติพื้นที่รกร้าง ทรุดโทรม ตามฟุตบาทของ เมืองที่เขาเติบโต ในคืนหนึ่ง เขาจึงขับรถพร้อมกับบรรทุกต้นกุหลาบเลนเทนโรส (lenten rose) หญ้า และเครื่องมือเพาะชำ ออกไปลงมือทำ สวนหย่อมเล็กๆ ที่ข้างถนน และในคืนต่อๆ มา เขาก็ยังคงปฏิบัติการลักลอบปลูกต้นไม้ในพื้นดินว่างเปล่าต่อไป เพื่อหวังให้ชาวเมืองหันมาสนใจและไม่เพิกเฉยต่อการสร้างทัศนียภาพที่ดีให้แก่เมืองแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ก็ตาม แนวคิดการรณรงค์แบบหมิ่นเหม่กฎหมายนี้ กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของบทสนทนาระหว่างชาวลอนดอน และได้รับการขานรับจากคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทำสวน (Museum of Garden History) ในลอนดอน เรียกแนวคิดนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อพื้นที่สาธารณะและเป็นการนำฤดูกาลที่จับต้องได้กลับเข้ามาสู่เมือง ทุกวันนี้ ริชาร์ดและกลุ่มนักเคลื่อนไหวยังคงตระเวนทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ guerrillagardening.org และขยายแนวคิดไปสร้างเครือข่ายกิจกรรมในอีก 30 ประเทศทั่วโลก

read more
By: creativethailand
1/6/14 11:32 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
Description:

ประภาคารกับต้นหน ความพยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ล้มเหลว หรือสภาวะความตึงเครียดทางการเมืองนั้น กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่หายใจรดต้นคอประเทศมหาอำนาจและประเทศกำลังพัฒนากันถ้วนหน้า เพราะเมื่อโมเดลเศรษฐกิจที่เคยใช้ได้ผลเสื่อมมนต์ลง ระบบการเงินการธนาคารอยู่ในภาวะที่สภาพคล่องตึงตัว และความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นพลังในการสื่อสารกับรัฐและสังคมโลก สถานการณ์ที่ว่านี้ราวกับเป็นสารเร่งปฏิกิริยาให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ สร้างแผนที่เดินทางใหม่ๆ ที่จะขับเคลื่อนประเทศและพลเมืองให้เดินทางถึงฝั่งแห่งความสุขร่วมกันของสังคม

read more
By: creativethailand
3/10/14 5:32 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 8
Description:

จับใจ เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานสร้างสรรค์ที่ดีเลิศนั้น คือปลายทางของกระบวนการสังเกต การรวบรวมเรื่องราว การวิจัยและทดลอง ไปจนถึงการสร้างต้นแบบ ที่ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่อำนวยความสะดวกสบาย ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน แต่ทว่าความยอดเยี่ยมของผลงานกลับไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จเสมอไปเพราะบ่อยครั้งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีก็ไม่อาจก้าวข้ามไปสู่การสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือสินค้าและบริการนั้น ไม่ได้สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ (Emotional Connection) ให้แก่ผู้คนนั่นเอง

read more
By: creativethailand
5/23/14 5:14 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 9
Description:

รากฐานของความผลิบาน มรดกของการเป็นสังคมแห่งช่างฝีมือหลายร้อยปีก่อนกำลังมอบอานิสงส์ให้แก่คนรุ่นปัจจุบันได้ใช้เป็นทุนสร้างสรรค์ผลผลิตอย่างล้นเหลือ เพราะความอ่อนไหวต่อวิกฤตการบริโภคสินค้าหน้าตาเหมือนๆ กันที่เกินขนาด ได้คือาณาจักรการผลิตให้กับองค์ความรู้และทักษะฝีมือที่เคยถูกหลงลืมไปในอดีต แต่ที่มากไปกว่านั้น อาณาจักรนี้ได้งอกเงยและเพิ่มพูนขึ้นด้วยแรงส่งของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงจำนวนผู้บริโภคทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น มวลของการผลิตและความต้องการที่ว่าจึงแน่นหนาพอที่จะเป็นเส้นเลือดใหม่ ที่หล่อเลี้ยงความมั่งคั่งและกระจายความเสี่ยงให้กับระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

read more
By: creativethailand
6/29/14 1:26 PM