Welcome Guest

Search books

 สวดมนต์ฉลองพุทธชยันตี
Description:

หนังสือ สวดมนต์ฉลองพุทธชยันตี ทำดีปลดหนี้กรรม เล่มนี้ จัดทำเพื่อเป็นคู่มือให้ท่านได้ทำความดีง่ายๆ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ภาค คือ ๑. ภาคสวดมนต์เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ประกอบด้วยบทสวดสำคัญๆ คือ พุทธชัยมงคลคาถา คาถาที่พรรณนาถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า มีอานิสงส์ทำให้ผู้สวดมีชัยชนะเหนือทุกสรรพสิ่ง ๒. ภาคปลดเปลื้องหนี้กรรม ประกอบด้วยหลักวิธีการหลบหลีกและยอมรับกรรมอย่างไม่เป็นทุกข์ รวมถึงผลกรรมและวิธีบรรเทากรรม ๔๐ อย่าง ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจกรรมและแก้กรรมได้อย่างถูกวิธี นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่านhttp://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=567 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท

read more
By: namo2u
8/6/12 6:08 AM
กฎแห่งกรรม ทำดีให้ดีปรากฏ
Description:

"ทำดีมีผลดลสุข ทำชั่วกลั้วทุกข์ร่ำไป ฝึกกายใจใฝ่ทำความดีเป็นนิจ ชีวิตสุขีนิรันดร์" หนังสือ กฎแห่งกรรม ทำดีให้ดีปรากฏ เล่มนี้ เป็นผลงานของท่านปิยโสภณ หรือ พระเดชพระคุณ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ได้เขียนไว้เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีญาณโสภณ เป็นผลงานที่ทรงคุณค่า มีเนื้อหาสาระดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้ตั้งหัวข้อธรรม จัดวรรคตอน ย่อหน้า และวาดภาพประกอบ พร้อมกับสรรค์สารธรรมจน สำเร็จเป็นรูปเล่มสวยงามดังที่ปรากฏนี้ นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=404 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท

read more
By: namo2u
7/20/12 12:42 AM
กฎแห่งกรรม วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
Description:

กฏแห่งกรรมและวิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ อิสวาสุ พาหุง มหากาฯ คาถาชนะมาร พุทธธรรมคำสอน พร้อมคำสวด สำหรับดับทุกข์กายทุกข์ใจ สร้างความสุขสดใสให้ชีวิต โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อ จรัญ ฐิตธมฺโม) "วิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลย ลูกหลานเอ๋ย จงสร้างความดีให้กับตัวเอง และก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง นี่เป็นเรื่องสำคัญ ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองแล้ว อยู่ในตัวเราแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหนอีกเล่า" พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้เท่านั้น หากท่านสนใจสามารถเข้าไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=50 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท

read more
By: namo2u
1/31/13 2:56 AM
กฎแห่งกรรม และวิธีใช้หนี้พ่อแม่
Description:

หนังสือเล่มนี้รวมคำสอนของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน รวบรวมโดยไพยนต์ กาสี โดยได้คัดสรรธรรมบรรยายหลายเรื่องของหลวงพ่อจรัญมาไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่มีความเลื่อมใสในหลวงพ่อ จักได้นำไปประพฤติปฏิบัติตาม โดยในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ เรื่องที่หนึ่ง กฎแห่งกรรม เรื่องที่สอง อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ เรื่องที่สาม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ------------------------------------------- เกิดเป็นมนุษย์ สุดแสนจะยาก พระท่านสอนไว้ว่า "กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ" "การเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยาก" ลำบากเหลือเกินที่จะเกิดมาโสภาภาคย์ มีหน้าตาดียิ่งหายากที่สุด ท่านต้องมีญาณมา มีปัญญามา มีวิชชามา มีความรู้ของมนุษย์ คือ มีคุณสมบัติของมนุษย์ครบ คือ คุณธรรม มีศีล ๕ ครบ จึงจะเกิดเป็นมนุษย์ที่โสภาได้ นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=83 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท

read more
By: namo2u
6/29/12 6:12 AM
กรรมลิขิต
Description:

"ก่อเวรสร้างกรรมใดไว้ ย่อมถูกเลาะไล่ตามให้ผล เป็นเช่นนี้ทุกตัวตน หนีไม่พ้นผลของกรรม" หนังสือ กรรมลิขิต เล่มนี้ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง มีเจตนารมณ์พิมพ์เผยแผ่ในโลกหนังสือ เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกคนในสังคม ให้มีความระมัดระวังในทุกการกระทำ ทุกคำที่พูด ทุกเรื่องที่คิด โดยเฉพาะที่เป็นความชั่วความผิดว่ามีผลต่อชีวิตตนอย่างแน่นอน เมื่อได้อ่านประสบการณ์กรรมของบุคคลตัวอย่างในเล่มนี้ จักมีส่วนช่วยชี้แนะประคับประคองชีวิตท่าน ให้ตั้งมั่นในกรรมดีได้ไม่มากก็น้อย เชิญเรียนรู้กฎแห่งกรรมจากนิทานธรรมบท ประสบการณ์กรรมจากชีวิตจริงของคนในปัจจุบัน นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่านhttp://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=398 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท

read more
By: namo2u
7/20/12 12:47 AM
กลุ้มใจไปทำไมกัน
Description:

"ความกลุ้มเป็นอาการแห่งทุกข์นั่นเอง ความทุกข์นี้เป็นตัวผลต้องมาจากเหตุ เหตุคือความอยากในสิ่งต่างๆ เช่น อยากได้ อยากมี อยากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้ว ความยึดติดพันในสิ่งที่ตนอยากมีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาการร้อนใจก็เกิด ร้อนใจเพราะไม่สมอยาก หรือสมอยากแล้วแต่มันผ่านไปเร็วนัก อยากให้มันอยู่กับตนนานๆ ก็มิได้สมมุ่งหมาย เพราะไม่ได้สมมุ่งหมายนี้แหละ จึงเกิดความกลุ้มใจ และทำอะไรหลายอย่างที่คนธรรมดาเขาไม่ทำกัน" พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=59 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท

read more
By: namo2u
6/5/12 12:53 AM
การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงินฯ
Description:

หนังสือ การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน เล่มนี้ เป็นผลงานของพระเดช พระคุณพระธรรมโกศาจารย์ หรือ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพระเดชพระคุณได้อธิบายความหมายและจุดประสงค์ของ ทานไว้อย่างครบครัน โดยเฉพาะ "สุญญตาทาน" ที่เป็นจุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ ท่านอธิบายว่า "สุญญตาทาน คือ เรื่องบริจาคตัวกูของกู หรือความเห็นแก่ตัวออกไปเสียให้หมด จิต ที่ไม่เห็นแก่ตัว อันไม่ใช่ตัวกู ไม่ใช่ของกู เป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกยึดถือไว้ด้วยอุปาทาน พระพุทธเจ้าถือว่าจะไม่เกิดทุกข์ซึ่งก็คือนิพพาน" นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=370 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท

read more
By: namo2u
6/11/12 6:14 AM
คนไข้ไปนิพพาน
Description:

หนังสือธรรมะที่เป็นมากกว่าหนังสือธรรมะ "คนไข้ไปนิพพาน" เล่มนี้ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้นำ พระธรรมเทศนาเรื่อง "ยาระงับสรรพโรค" และ "การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้" ของหลวงปู่พุทธทาส มาจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อว่า "คนไข้ไปนิพพาน" โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ยังคงบทพระธรรมเทศนาไว้เหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของบทคัดย่อ ใส่สีเน้นคำ ทำเชิงอรรถ เสริมสาระ อธิบายข้อธรรม และใส่ภาพประกอบ เพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะและหยิบใช้ได้ทันที มีสุขทันใจ นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=571 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท

read more
By: namo2u
9/1/12 6:26 AM