Welcome Guest

Search books

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Description:

ยินดีต้อนรับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ตุลาคม 2552) ปฐมบทที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจ จากความคิดและวัฒนธรรม (Cultural Assets) เปิดหน้าต่างสู่ความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” แนวความคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้สินทรัพย์ทางความคิดสร้างสรรค์ (ความหมายจาก UNCTAD) เจาะลึกทุกความหมายและกระบวนการผลิตในแต่ละหน่วย พร้อมตัวอย่างผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในจ่าเฉย ถุงใส่โอเลี้ยง ผัดไทย และป้ายพรุ่งนี้วันพระ และร่วมเรียนรู้เส้นทางการเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยให้เป็นต้นทุนหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ จากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2552) ที่รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร่วมเปิดบันทึกหน้าแรกแห่งปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน

read more
By: creativethailand
2/16/12 4:49 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
Description:

Invisible Help (กรกฎาคม 2553) ในสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์ เราล้วนไม่อาจมองข้ามบุคคลผู้ซึ่งเปรียบเสมือนข้อต่อเล็กๆ ของการสร้างสรรค์ได้เลย เพราะความสำเร็จนั้นต้องอยู่บนความกลมกลืนขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้า หรือคนในข้อต่อแห่งความสำเร็จที่มองไม่เห็น เพราะพวกเขาคือตัวแทนของทักษะเฉพาะด้าน ความอดทนที่เป็นเลิศ การฝึกฝนด้วยความเพียร และความพิเศษที่คนทั่วไปมองไม่เห็น แต่ได้ดื่มด่ำหรือใช้ประโยชน์จากความพิเศษเหล่านั้น ร่วมทำความรู้จักกับเบื้องหลังความสำเร็จที่หลายคนมองหา และร่วมเปิดศักยภาพที่อาจมองไม่เห็นไปพร้อมๆ กันได้ในนิตยสาร Creative Thailand เดือนนี้

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:53 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
Description:

วิกฤตการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมแห่งมนุษยชาติ (สิงหาคม 2553) ทั้งความขัดแย้งจากปัญหาเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ล้วนเป็นเงื่อนไขให้มนุษย์ผู้ได้รับผลกระทบอันหนักหน่วง รู้จักคิดประมวล และดึงเอาพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ มาคิดค้นผลงานที่ช่วยให้รอดพ้นจากความเสียหายมาได้ ยกตัวอย่าง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านกระดาษ การออกแบบสำหรับเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างชะงัด ออกแบบเพื่อป้องกัน เรียนรู้เพื่อสร้างชีวิตที่ปลอดภัยกว่า เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมแห่งความปลอดภัยเหล่านี้ได้ในเล่ม

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:17 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 12
Description:

Flight into Fantasy (กันยายน 2553) หลากหลายมิติเรื่องเครื่องมือบำบัดความกลัว ที่มีความแตกต่างตามความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์ที่จะค้นพบได้ การเป็นประตูบานใหม่ที่เชื้อเชิญให้ผู้คนก้าวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการที่สามารถปลดปล่อยและเติมเต็มความฝันได้อย่างไม่จบสิ้น ทั้งเรื่องโลกแห่งฝัน อย่างการแต่งตัวแบบคอสเพลย์ โลกเสมือน เกมในโลกดิจิทัล ให้ความหมายแห่งชีวิตใหม่กับผู้เล่นได้อย่างไร รวมถึงบทสรุปของโลกจริงและโลกคู่ขนานจะมาลงเอยที่ตรงไหน เครื่องมือแห่งจินตนาการเหล่านี้จะสามารถขจัดความกลัวออกไปได้อย่างหมดจดหรือไม่ แล้วถ้าไม่ เราจะมีวิธีการอยู่ร่วมกับความกลัวได้อย่างไร ติดตามคำตอบได้ในเล่มเดือนกันยายนนี้

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:19 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
Description:

แจกฟรีแต่มีกำไร (พฤศจิกายน 2552) ค้นหาทุกคำตอบว่าผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ จะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคที่ปัญหาเรื่องการลอกเลียนแบบยังคงเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากกันไม่ได้ เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) จะเป็นกุญแจแห่งการไขประตูสู่สังคมสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเสรี (Free Culture) ได้จริงหรือไม่ สัญลักษณ์ตัว C ตัวเดียวจะมีอิทธิพลมากพอต่อการสร้างเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของการตั้งจริงหรือ นอกจากคำว่าลิขสิทธิ์แล้วยังมีคำว่าลิขซ้าย ความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ติดตามเนื้อหาแบบครบทุกมิติได้ในเล่ม

read more
By: creativethailand
2/16/12 4:51 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
Description:

Repacking Culture (ธันวาคม 2552) ปัจจัยพื้นฐานของสังคมอย่างสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ จะถูกแปรรูปมาเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมได้อย่างไร ร่วมสำรวจตัวอย่างของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ผนวกกับสินทรัพย์เดิม เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์มาเป็นงานที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก เรียนรู้กระบวนการจัดการสินทรัพย์ใหม่ (Repacking Culture) ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่า (Value Creation) สูงสุด ปิดท้ายเรื่องราวด้วยบทสัมภาษณ์คุณต่อ ธนณชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาอันดับหนึ่งของโลกท้ายเล่ม

read more
By: creativethailand
2/16/12 4:54 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
Description:

จับกระแสใหญ่ เจาะกระแสเล็ก (มกราคม 2553) ผู้คนในแต่ละภูมิภาคของโลกจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละพื้นที่อย่างไร เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอันเป็นปกติของเราบ่อยครั้ง การร่วมกำหนดวิถีทางของค่านิยมโลกจะสมบูรณ์ได้ ย่อมต้องอาศัยการร่วมมือทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค จุดเชื่อมระหว่างกระแสของสองเรื่องนี้จะลงเอยที่ตรงไหน และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวรับมือด้วยการมองหาความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะกลายเป็นประตูแห่งโอกาสที่ทำให้ผู้คนอยู่ได้อย่างแข็งแรงในวันที่ความเปลี่ยนแปลงก้าวมาเยือน

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:00 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
Description:

กรุงเทพฯ เมืองแห่งอาหาร (กุมภาพันธ์ 2553) คงไม่มีใครปฏิเสธถึงความหลากหลายของชนิดอาหารที่ปรากฏตัวอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ระดับส้มตำรถเข็นริมฟุตบาท ไปจนถึงภัตตาคารหรูบนดาดฟ้าโรงแรม 5 ดาว นิตยสาร Creative Thailand เดือนเมษายนนี้จึงพูดถึงเรื่องราวของความอิ่มท้อง สุนทรียะในการลิ้มรส ตำรับอาหารแบบดั้งเดิม และเครือข่ายธุรกิจอาหาร มาเข้าคู่กับบรรยากาศของกรุงเทพฯ เพื่อได้ผลเป็นศักยภาพที่จะเป็นเมืองแห่งอาหารการกิน (City of Gastronomy) ตามนิยามเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก พร้อมตัวอย่างเรื่องราว อาทิ ร้านอาหารไทยโบ.ลาน กับรสชาติแบบไทยที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับรสปากของฝรั่งเด็ดขาด หรือบทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจชายสี่หมี่เกี๊ยว บะหมี่ที่พะยี่ห้อที่ทุกคนต่างต้องรู้จัก ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ในเล่ม

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:06 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
Description:

CAN YOU SEE ME? (เมษายน 2553) แรงผลักดันที่ซ่อนเร้นตัวเองอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์จำนวนมาก อาจไม่ใช่แหล่งข้อมูลอ้างอิง หนังสือเล่มหนา หรือเอกสารวิชาการร้อยพัน แต่อาจเป็นเรื่องของพรสวรรค์ ความฝัน จินตนาการ และความหลงใหล เรื่องที่ถูกตีตราว่าไร้สาระ อาจกลายมาเป็นเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์เป็นคลื่นลูกใหม่โถมออกไปได้ไกลเกินจินตนาการถึง ความรู้สึกเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญไม่แพ้การผลิตทางเศรษฐศาสตร์อย่างทุนเงิน แรงงาน เทคโนโลยี พร้อมเรื่องจากปกอ่านสนุกอย่าง Ig Nobel วิทยาศาสตร์กลับหัวกับคำถาม เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจ

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:43 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
Description:

พฤษภา บราในฝัน (พฤษภาคม 2553) เปิดทุกบันทึกเรื่องราวของการยศาสตร์ (Ergonomics) ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์ และประดิษฐ์ผลงานเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตได้อย่างไร เหตุใดศาสตร์นี้จึงกลายมาเป็นเหตุผลหลักที่เหล่านักออกแบบและนักสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เผยทุกองค์ความรู้ผ่านเรื่องจากปก ในหัวข้อ Size Does Matter ที่รวมไปถึงความแตกต่างของการยศาสตร์ และสรีรศาสตร์ ว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไม่สามารถมองข้ามกลไกสำคัญในระบบการสร้างสรรค์อย่างเรื่อง “ขนาด” ได้อีกต่อไป

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:46 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
Description:

เริ่มต่าง ชนะไม่ต่าง (มิถุนายน 2553) มีคำกล่าวว่า เรื่องทุกเรื่องมักจะยากตอนเริ่มต้นเสมอ ประโยคนี้จะสามารถกำหนดเส้นทางแห่งความสำเร็จของผู้คนได้จริงหรือไม่ เมื่อความแตกต่างหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งเวลาสู่ความสำเร็จของแต่ละคน เล่มเดือนมิถุนายนนี้ พาไปดูบันไดแต่ละขั้นของผู้คนที่ประสบความสำเร็จในช่วงอายุที่แตกต่างกัน การเลือกที่จะหยิบจับวัตถุดิบอย่างจินตนาการ ความรู้ มาปรุงให้ลงตัวด้วยการลงมือทำ เพียงแต่มีโอกาสและความกล้า ในการเป็นแรงผลักสำคัญที่จะให้ผลสำเร็จแบบจับต้องได้ โดยก้าวพ้นออกจากกรอบแห่งความเคยชินกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน ความสำเร็จจะก็ย่อมถูกคว้าไว้ได้อย่างง่ายดายแน่นอน

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:49 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
Description:

Social Innovation (ตุลาคม 2553) เราจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไร? ท่ามกลางการดำเนินไปตามวิถีโลกอันสลับซับซ้อน ปัจจัยเดียวที่ก่อให้เกิดที่มาของอัจฉริยภาพทั้งปวง ก็คือการที่มนุษย์ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีที่สุด วิวัฒนาการเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีอย่างที่คาดหวัง ปรากฏผลเป็นการแสดงพลังทางสังคมในรูปแบบต่างๆ พร้อมๆ กับความเจริญของเทคโนโลยี จากเสียงหรือความคิดที่เคยเป็นเรื่องเฉพาะตัว ก็กลายเป็นเรื่องของส่วนรวมไปโดยปริยาย ทั้งยังเกิดเป็นเครื่องมือต่อรองของสังคมชนิดใหม่ที่ทรงอานุภาพที่สุด

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:23 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 12
Description:

Next Destination (กันยายน 2554) ร่วมเดินทางไปเปิดมุมมองแห่งประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ การค้นหาต้นทุนชีวิตจากสองเท้า แผนที่ ผู้คน ที่พัก ประกอบกันจนได้ความรู้สึกใหม่ เพื่อนำไปพัฒนา หรือต่อยอดเป็นผลผลิตอย่างอื่นได้อย่างไม่สิ้นสุด เพราะเหล่านักเดินทางก่อร่างสร้างความเป็นตัวเองจากการเห็นโลกกว้าง การท่องเที่ยวจึงให้ความหมายที่มากกว่าการพักผ่อน แต่เป็นเรื่องของมุมมอง ความคิด ทัศนคติ การใช้ชีวิตที่นักเดินทางได้รับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการที่จะออกเดินทางไปสู่จุดหมายต่อไปอย่างไม่รู้จบ

read more
By: creativethailand
2/20/12 10:06 PM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Description:

Value Creation (พฤศจิกายน 2553) Value Creation คือระบบคิดและการผลิตบนความพิเศษ วิธีคิดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลาย ค้นหาคำตอบจากสมการที่ว่าด้วย “ปัญญา” กับ “การผลิต” เพราะเมื่อคนเราได้สัมผัสด้วยตาผ่านการอ่าน และสัมผัสด้วยหูผ่านการได้ยิน สมองจะสั่งสมและตกผลึกความรู้ที่เป็นต้นกำเนิดของการคิดค้นและสร้างสรรค์ทั้งปวง กับตัวอย่างหลากหลายชิ้นงาน ที่พร้อมจะพิสูจน์ว่าการผลิตสินค้าที่มีฐานจากการสร้างสรรค์มูลค่าจากคุณค่านั้น ซ่อนไว้ด้วยคุณค่าทางจิตใจอันจะให้คำตอบว่าทำไมสินค้าหลายอย่างจึงมีราคาแพงแสนแพงเหลือเกิน

read more
By: creativethailand
2/16/12 6:28 AM