Welcome Guest

Search books

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Description:

ยินดีต้อนรับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ตุลาคม 2552) ปฐมบทที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจ จากความคิดและวัฒนธรรม (Cultural Assets) เปิดหน้าต่างสู่ความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” แนวความคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้สินทรัพย์ทางความคิดสร้างสรรค์ (ความหมายจาก UNCTAD) เจาะลึกทุกความหมายและกระบวนการผลิตในแต่ละหน่วย พร้อมตัวอย่างผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในจ่าเฉย ถุงใส่โอเลี้ยง ผัดไทย และป้ายพรุ่งนี้วันพระ และร่วมเรียนรู้เส้นทางการเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยให้เป็นต้นทุนหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ จากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2552) ที่รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร่วมเปิดบันทึกหน้าแรกแห่งปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน

read more
By: creativethailand
2/16/12 4:49 AM
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
Description:

Invisible Help (กรกฎาคม 2553) ในสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์ เราล้วนไม่อาจมองข้ามบุคคลผู้ซึ่งเปรียบเสมือนข้อต่อเล็กๆ ของการสร้างสรรค์ได้เลย เพราะความสำเร็จนั้นต้องอยู่บนความกลมกลืนขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้า หรือคนในข้อต่อแห่งความสำเร็จที่มองไม่เห็น เพราะพวกเขาคือตัวแทนของทักษะเฉพาะด้าน ความอดทนที่เป็นเลิศ การฝึกฝนด้วยความเพียร และความพิเศษที่คนทั่วไปมองไม่เห็น แต่ได้ดื่มด่ำหรือใช้ประโยชน์จากความพิเศษเหล่านั้น ร่วมทำความรู้จักกับเบื้องหลังความสำเร็จที่หลายคนมองหา และร่วมเปิดศักยภาพที่อาจมองไม่เห็นไปพร้อมๆ กันได้ในนิตยสาร Creative Thailand เดือนนี้

read more
By: creativethailand
2/16/12 5:53 AM