Welcome Guest

"เอฟบีที" คือเครือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีราคาถูก โดยมีอุดมการณ์ที่ต้องการให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และลดปัญหาทางสังคมอีกด้วย ดังนั้นเอฟบีจึงมีความภาคภูมิใจในธุรกิจที่ดำเนินมา เพราะ "เป็นธุรกิจสีขาวที่สร้างสังคมให้แข็งแรง"