Welcome Guest

Books


Featured eBooks & eMagazine
Description:
รวบรวมจากคำตอบในกระทู้ลานธรรมและคำสอนของนายโจโจ้ เรียบเรียงเขียน โดย Ying LeoLino บทนำ ตามหาความสุข ๑๙ ทุกข์เริ่มต้น ...........ความรักคือ อะไร ๒๓ ทุกข์เพราะรัก ...........ความรัก หรือ กรรม ทำให้คนตาบอด ๒๘ ...........ปลดทุกข์ ๓๒ ...........ใช้ใจทำทาน ใช้ใจรักษาศีล เพื่อให้ใจออกจากกรรม ๔๐ ...........รู้ได้อย่างไรว่าหมดกรรมแล้ว ๔๔ ทุกข์เพราะเหงา ...........รู้สึกเหงา ๔๗ ...........ธรรมะตอบปัญหาเรื่องความเหงา (ได้อย่างไร?) ๕๑ ...........รู้เหงา รู้ตัว รู้ใจ ๕๗ ทุกข์ของคนมีคู่ ...........คู่สร้าง คู่ (เหมาะ) สม ๖๐ สารบัญ ทุกข์ของคนโสด ...........อยากมีคู่ ๗๑ ทุกข์เพราะตัวเอง ...........อยากฆ่าตัวตาย (เพราะรักตัวเองไม่เป็น) ๗๕ ทุกข์ (มีวัน) สิ้นสุด ...........เพราะทุกข์จึงเติบโต ๘๐ บทส่งท้าย ขอบคุณความทุกข์ ๘๔ ๒ บทความสั้น ๑. ความรักกับความเหงา ๘๙ ๒. ฉันรักความทุกข์ ๙๘ ๓. (กว่าจะ) รู้จักรัก ๑๐๕ ๔. รักจะสร้างสุข หรือรักจะสร้างทุกข์ ๑๐๘ ๕. อดีตคือ ความคิด ปัจจุบันคือ ความจริง ๑๑๒ ๖. เหตุเกิดจากความเหงา ๑๑๔ ๗. คนที่ใช่ ๑๒๔ ๘. ยิ้มในทุกข์ ๑๓๐ ๙. ตอบปัญหาคนมีทุกข์ ๑๓๒ เก็บตกในทางธรรมกับนายโจโจ้ ๑๓๕ read more
Description:
มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2537 จาก Wikipedia? ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมมี 30 บท มีคำใหม่ 800 คำ ตัวละครยังคงเป็นชุดเดิม สอนคำใหม่อย่าง คำควบกล้ำ, ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา, อักษรนำ การย้ำคำที่ ย, ว สะกด โดยผูกกับเรื่องราวที่มีสาระเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กควรรู้ ควรปฏิบัติ เช่น การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน, ดวงจันทร์, รุ้งกินน้ำ, การเดินทางโดยรถไฟ, ภูมิประเทศสองข้างทางรถไฟ ทำความรู้จักกับยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน, รถยนต์ ยังคงกล่าวย้ำเรื่องความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ วัฒนธรรมอย่างการขนทรายเข้าวัด ตักบาตร ลอยกระทง นอกจากนั้นยังสอนให้รู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สัญญาณจราจร, การรู้จักบุคคลในท้องถิ่น เช่น สาธารณสุขอำเภอ, เกษตรอำเภอ, ตำรวจ, นายอำเภอ เป็นต้น read more
Description:
Grooming Talent (มิถุนายน 2554) เมื่อทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การพัฒนามนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้ความสำคัญ แต่วิธีการสร้างคนอย่างไรให้ได้ผล คือสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบ ค่านิยมในเรื่องการศึกษาในยุคที่ฐานความรู้นั้นเข้าถึงง่าย หรือการพัฒนาการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพต่อตัวผู้เล่าเรียนเพียงแค่วัดออกมาเป็นเกรดเท่านั้น หากในโลกที่ห้องเรียนที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ กำหนดเส้นทางแห่งการเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการ ทักษะ ไปพร้อมกับการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่ดีได้ คำว่า “พรสวรรค์” อาจไม่ใช่คำกำหนดความสามารถของผู้คนอย่างในอดีตอีกต่อไป read more
Page(s)
Result(s) 1 - 15 of 19

Featured e Catalog
By: sittinon
12/11/11 10:29 AM
    Page(s)
    Result(s) 1 - 15 of 17

    Most Recent
    Page(s)
    Result(s) 1 - 15 of 50