Welcome Guest

Search books

PANTAVANIJ.COM Gift and Premium
Description:

แมกกาซีนที่รวบรวมผู้ผลิตสินค้าและของชำร่วย ของพรีเมี่ยมชั้นดี มีหลากหลายให้เลือกกัน เพื่อใช้เป็นของวัญ ของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ ในเล่มแบ่งหมวดสินค้าชัดเจน แยกตามราคาสินค้า ประเภทสินค้า ค้นหาสินค้าได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทางเราได้สร้างหน้าลิงค์ต่างๆ ในอีบุคเล่มนี้ ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ผู้ผลิต หรือบริษัทเจ้าของสินค้าได้โดยตรง โดยเนื้อหาในเล่มนี้เราเน้นสินค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน เพื่อใหทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการเริ่มต้นง่ายๆ หรือท่านใดสนใจอยากได้เป็นรูปเล่มก็สามารถขอได้ที่เว็บไซต์ www.pantavanij.com/xcart/mag_request.php รูปเล่มฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่พิมพ์ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GreenPrint)

read more
By: Pantavanij
12/11/294:30