Welcome Guest

Spark's books

Sparkสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือ SIPA ได้จัดทำหนังสือ SPARK ตามแนวคิดของผู้บริหาร คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ในเบื้องต้นต้องทำให้คนไทยได้รู้จักอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และเชื่อในศักยภาพของซอฟต์แวร์ไทยเสียก่อน

Spark อาจแค่เป็นตัวจุดประกายคังชื่อของมัน และต้องการสื่อเพื่อวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย